Otwarcie Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich

W programie uroczystego otwarcia wystąpiły zespoły działające w Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich: Zespół Regionalny „Biskupianie”, niedawno reaktywowana grupa dziecięca „Mali Biskupianie”, tancerze ze Sportowego Klubu Tańca Latino Gabriela Skiby, szkoła Kung-fu pod opieką Krzysztofa Wabno. Dom Kultury został symbolicznie otwarty poprzez przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości.

Głos zabrali burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Posła na Sejm RP Wiesław Krajewski, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciecha Skruch i Radny powiatu tarnowskiego Marek Podraza.

Wręczono podziękowania i statuetki za zasługi dla rozwoju wsi Biskupic Radłowskich: pani Annie Błażej, pani Elżbiecie Wiśniewskiej-Woźniczki, panu radnemu Zbigniewowi Madejowi, panu sołtysowi Kazimierzowi Sarneckiem oraz panu Tadeuszowi Adamskiemu.

Poza tym nagroda specjalna trafiła do pani Bernadety Moskal za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w realizacji wszelkich przedsięwzięć i dla pana Rafała Cegielskiego za napisanie wniosków, dzięki, którym Dom Kultury w Biskupicach Radłowskich został wyremontowany.

Podziękowanie wręczono także przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za pomoc finansową i wsparcie przy realizacji projektów.

Poczęstunek dla mieszkańców i zaproszonych gości przygotowała grupa „Kulinarni Biskupianie”.

Droga do obecnego stanu budynku była długa i wymagała dużego zaangażowania wielu osób. Przebiegała w trzech etapach:
I etap – rozpoczął się w 2010 r. uzyskaniem dofinansowania ze środków PROW 2007-2013 w ramach programu „Odnowa wsi”. W ramach tego programu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie otrzymało dofinansowanie na modernizacje trzech obiektów instytucji kultury, tj. DK w Biskupicach Radłowskich, DK w Wał-Rudzie oraz Domu Ludowego w Brzeźnicy. Łączna wartość w/w inwestycji wynosiła 700 000 zł, w tym wkład własny Gminy Radłów – 377 234 zł, a dotacja ze środków PROW – 332 776 zł. W tym na DK w Biskupicach Radłowskich przypadło odpowiednio 370 534 zł, z czego wkład własny Gminy Radłów wyniósł 196 699 zł. W ramach I etapu wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, termomodernizację całego obiektu i wymieniono stolarkę zewnętrzną.

II etap – tuż po zakończeniu remontu podjęto skuteczne starania o pozyskanie środków na modernizację i doposażenie filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek +” otrzymano dofinansowanie na kwotę 102 946 zł. Uzyskano również ze środków Województwa Małopolskiego dofinansowanie do wkładu własnego w kwocie 85 000 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 262 104 zł. Wkład własny gminy wyniósł 74 158 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane oraz doposażono kompleksowo filię biblioteczną. Projekt zrealizowano w 2012 r.

III etap – W 2017 rozpoczęto procedurę aplikowania o pozyskanie środków na dokończenie procesu modernizacyjnego DK w Biskupicach Radłowskich. Wówczas otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. W ramach PROW 2014-2020 na realizacje zadania pn. Rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku Domu Kultury w zakresie kuchni z zapleczem i sali wielofunkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 885/3 w Biskupicach Radłowskich, gmina Radłów. Łączna kwota inwestycji wyniosła 1 311 230,95 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 811 230,95 zł. W ramach przedmiotowej operacji rozbudowano dom kultury o kuchnię, zaadaptowano podpiwniczenie sceny na garderoby i zaplecze socjalne, zmodernizowano salę widowiskową i scenę. Projekt autorstwa Agaty i Andrzeja Kosowskich.

Łączna kwota trzech etapów modernizacji DK w Biskupicach Radłowskich wyniosła blisko 2 mln zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 1 082 088 zł.

Fot. Maksymilian Pochroń

Oceń ten artykuł:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Brak komentarzy

Niestety, komentarze są w tej chwili niedostępne.