Parę słów o naszym Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum Kultury jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy Radłów oraz jej promocja na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz ogólnopolskim.
Naszą siedzibą  jest budynek radłowskiego Ratusza znajdującego się w ścisłym centrum miasta.
Profesjonalizm pracowników pozwala na to aby działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie stało na jak najwyższym poziomie.

Ściśle współpracujemy z jednostkami oświatowymi (szkoły oraz placówki) przy organizacji konkursów, przeglądów czy koncertów. Będąc członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” otrzymaliśmy możliwość pozyskiwania środków unijnych. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do realizacji projektów z wielu dziedzin. Współpracując z samorządem gminnym, powiatem jak i Stowarzyszeniem na Rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” oraz „Radłowskim Forum Rozwoju” zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. przekształciliśmy salę muzyczną Gminnego Centrum Kultury na w pełni wyposażone i profesjonalne studio nagrań. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń kulturalnych jak „I i II Światowy Zjazd Radłowian” czy największej w Małopolsce historycznej rekonstrukcji bitwy z II Wojny Światowej, która miała miejsce na terenie Gminy Radłów.
Oczywiście działalność Gminnego Centrum Kultury to nie tylko organizacja imprez czy koncertów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy i prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, m.in.: kursy tańca, kursy informatyczne, zajęcia plastyczne czy nauka gry na instrumentach muzycznych.
Przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie działa szereg zespołów muzycznych jak i tanecznych. Możemy się pochwalić aż czterema zespołami ludowymi. Są to: Zespół Regionalny „Biskupianie”, Zespół Ludowy „Wolanie” oraz Zespół Ludowy „Mali Radłowianie”. Pod czujnym okiem profesjonalnych pedagogów dzieci, młodzież jak i dorośli ćwiczą układy taneczne wzbogacając przy tym swoje umiejętności oraz utrwalając wśród ludności pamięć na temat tradycji i kultury ludowej. Owoce tej pracy możemy oglądać podczas gminnych uroczystości jak i różnych konkursów i przeglądów promując przy tym kulturę ludowa i tradycję w całym regionie, kraju jak i poza nim.
Nowo wyremontowana sala prób oraz studio nagrań pozwala doskonalić talenty muzyczne oraz wokalne.
GCKiC współpracuje z chórem parafialnym „Gaudete” oraz Orkiestrą Strażacką OSP Radłów.
Ponadto jesteśmy wydawcą Kwartalnika Informacyjnego Ziemi Radłowskiej „Radło”.
W naszym periodyku można spotkać się z najważniejszymi gminnymi wydarzeniami
i informacjami, ciekawostkami dotyczącymi ludzi, środowiska oraz historii.
Mieszkańcu… jeśli masz ochotę poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się tańczyć, grać bądź spędzić miło czas,  ZAPRASZAMY !! 
 

Czym się zajmujemy?

Jako jednostka samorządowa jesteśmy organizatorem  wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, spotkań autorskich czy ciekawych koncertów. Na stałe w element naszej działalności wpisują się takie wydarzenia jak:
•    coroczne dni Miasta i Gminy Radłów
•    Dożynki Gminne
•    Wigilia na Radłowskim Rynku

W Gminnym Centrum Kultury w Radłowie pracują:

Barbara Marcinkowska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Rafał Cegielski – główny księgowy
Anetta Żurek – instruktor plastyki, kadrowa
Anna Kędzior – fotograf, redaktor naczelna kwartalnika „Radło”
Monika Piekarz – referent administracji biurowej, z-ca redaktora kwartalnika „Radło”
Rafał Traczyk –  organizator imprez, akustyk, Prezes Radłowskiego Forum Rozwoju

Brak komentarzy

Niestety, komentarze są w tej chwili niedostępne.